In het bezit van rijbewijs?: *
Heeft u een BSN-nummer?: *
Beschikt u over eigen huisvesting?: *
Hoe lang werkt u al in Nederland?: *
Talenkennis: *
Opleidingsniveau: *
Werkervaring
Zou je in andere sectoren willen werken?:
Ik ben in staat fysiek werkzaamheden uit te voeren: *
* verplichte velden
** Ik ga akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens in dit document voor het realiseren van de aanwervingsprocedure in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 10 mei 2018 (Staatsblad 2018, item 1000) en in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en vrij verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene gegevensbescherming Regulatie).