Zastrzeżenie

Pomimo nieustannej troski i uwagi, jaką poświęcamy tej stronie, możliwe jest, że informacje publikowane na tej stronie są niekompletne lub nieprawidłowe. Korzystanie z jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem tej witryny odbywa się na ryzyko użytkownika.

Informacje zawarte w serwisie są okresowo aktualizowane, a wszelkie zmiany można wprowadzać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedzenia.

Odwiedzający stronę nie może ujawniać ani powielać żadnych informacji przechowywanych na tej stronie w jakikolwiek sposób bez naszej zgody. Obejmuje to również powielanie informacji i/lub ich części poprzez publikację w sieci elektronicznej (komputerowej).

Wykluczamy wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, jakiegokolwiek rodzaju, wynikające w jakikolwiek sposób i związane z korzystaniem z tej strony internetowej i/lub informacji, lub z tymczasowej niemożności korzystania z tej strony i/lub przeglądania informacji. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu.

Strona jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych ani sprzedawane takim organom, z wyjątkiem próśb ze strony organów państwowych, w przypadku gdy istnieją ku temu uzasadnione powody, takie jak naruszenie prawa.