PRACOWNIK SERWISU TECHNICZNEGO

Jako pracownik serwisu technicznego Twoja praca polega na zapobieganiu awariom i jeśli one mają miejsce ich naprawianiu, utrzymywaniu różnych systemów sterowania zarówno w zakresie mechanicznym, jak i elektrotecznym. Ponadto przeprowadzisz prace konserwacyjne, a także administracyjną odnośnie wszystkich wymienionych czynności.

OPIS PRACY:

 • konserwacja techniczna systemów mechanicznych i elektrycznych w firmie;

 • różne, inne ogólne czynności konserwacyjne;

 • możliwość spawania różnych materiałów: metal i aluminium;

 • wykonywanie prac w różnych lokalizacjach;

 • rejestracja, raportowanie, usuwanie usterek.

WYMAGANIA DO PRACY:

  • znajomość języka angielskiego/ holenderskiego w mowie i piśmie - stopień dobry;

  • zdolności techniczne;

  • możesz samodzielnie wykrywać i rozwiązywać problemy techniczne;

  • zdolność podejmowania decyzji i odpowiedzialnosc na nią;

  • możesz odróżnić główne problemy od pobocznych;

  • masz elastyczne podejście i potrafisz pracować samodzielnie;
  • Posiadasz prawo jazdy B.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego bądź wysłanie cv: cv@efficientatwork.nl

Czy jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko i spełniasz wymagania? Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej!

Po więcej informacji zadzwoń  +31 174-715 319  lub            +31 174-715 321

Laat-je-gegevens-achter

Czy Posiadasz prawo jazdy? *
Czy masz numer BSN? *
Masz własne zakwaterowanie? *
Znajomość języków *
Chciałbyś pracować w innych sektorach?
Jestem zdolny/zdolna do pracy fizycznej *
* Wymagane pola
** Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Efficient at Work z siedzibą firmy w Holandii w
2671 LL Naaldwijk, Zwartendijk 52C

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - info@efficientatwork.nl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody jednak nie dłużej niż 3
lata.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz potencjalni pracodawcy, dostawcy usług
hostingowych oraz telekomunikacyjnych.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do
przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować brakiem
możliwości uczestnictwa w obecnym oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych.